O nama

Firma VIS doo osnovana je 1992 godine. Osnivač i vlasnik firme je Dačković Slobodan dipl. maš. ing. i ona se od tada nalazi u porodičnom vlasništvu.

Osnovna delatnost firme obuhvata, pre svega izradu alata za oblikovanje proizvoda u opekarskoj industriji, izradu nastavaka prese različitih dimenzija i oblika i dr.

Dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izradi kao i rad na stalnom razvoju alata za oblikovanje opekarskih proizvoda, učinili su da firma VIS postane značajan partnerza široki krug klijenata u svom okruženju sa perspektivom osvajanja šireg tržišta.

Važna pretpostavka u dobijanju opekarskog proizvoda dobrog kvaliteta je, između ostalog, ispravno usmeravanje glinene mase na alat za oblikovanje kao i ostvarivanje ravnomernog tečenja gline u procesu oblikovanja na alatu.  Zadatak alata za oblikovanje je da omogući stvaranje opekarskog proizvoda bez unutrašnjjih napona u glini, koji su u početku nevidljivi ali se u daljem toku sušenja i pečenja pojavljuju u obliku pukotina, zakrivljenosti, konkavne ili konveksne površine.

Pri projektovanju i izradi alata treba imati u vidu da svaka vrsta gline ima različite osobine, te da se konstrukcija treba prilagođavati karakteristikama sirovine.

U celokupnom lancu proizvodnje opeke, od pripreme gline do izrade gotovog proizvoda, proces oblikovanja je samo mali deo, ali njemu pripada veliki značaj za ekonomičnost proizvodnje. U novije vreme sve se više koriste alati za istovremenu proizvodnju dva i više proizvoda, što našim klijentima značajno podiže proizvodnju, a istovremeno ovakvi alati manje opterećuju presu jer omogućuju isticanje veće količine gline.

U procesu tečenja glinene mase kroz alat, pod visokim pritiskom i velikom brzinom dolazi do značajnog habanja svih elemenata alata koji su u dodiru sa glinom. Da bi naši alati opravdali poverenje kod klijenata mi u najviše opterećenim delovima ugrađujemo aluminijum oksidnu keramiku. U drugim delovima alata koji su manje opterećeni ugrađujemo čelike sa visokim sadržajem hroma, a takođe primenjujemo i hemijske prevlake tvrdog hroma.

Da bismo ostvarili što kvalitetnije tečenje gline na našim alatima predviđamo između ostalog i mogućnosti, spoljašnjeg, unutrašnjeg i dubinskog usmeravanja gline kao i usmeravanja gline na samim jezgrima.

Nastavak prese je element koji se postavlja između prese i alata za oblikovanje. On ima zadatak da uravnoteži kretanje gline od prednjeg dela pužnog transportera koje je delimično rotaciono, u ravnomerno kretanje gline do alata za oblikovanje opeke. Nastavak prese treba biti tako dimenzioniran da omogući ravnomerno dovođenje gline na usnik. Na četiri strane nastavka prese postavljeni su usmerivači (kočnice) koji imaju zadatak da optimalno usmere glinu prema ulaznom delu usnika.