Proizvodi

Složena izrada usnika zahteva od konstrukcije visoku prilagodljivost uslovima rada, koje postavljaju pogonski uslovi na presi kao i različite sirovine proizvođača.

VIS-ov zadatak je da ove probleme reši na Vaše zadovoljstvo.

Abrazivni uticaj mase koja se potiskuje kroz usnike dovodi do trošenja usnika i promene dimenzija tako da sa time odlazi unepovrat velika količina gline, a povećava se i potrošnja energije potrebne za sušenje i pečenje proizvoda.

VIS Vam može ponuditi dobra rešenja usnika u koje su ugrađeni materijali otporni na habanje:

  • oplemenjeni uvozni čelici sa visokim sadržajem volframa i kobalta,
  • izrada aluminijum oksidne keramike,
  • kombinacija oplemenjenih čelika i tvrdog metala (vidija),
  • kombinacija aluminijum oksidne keramike i tvrdog metala,
  • presvlačenje volfram karbidima toplim postupkom.

Sve pozicije na nosećim delovima usnika su termički obrađene.

Posedujemo i rešenja usnika sa spoljašnjim podešavanjem isticanja gline bez skidanja usnika sa prese.

Nadamo se da ćete nam i Vi dati mogućnost da zajedno rešimo Vaš problem sa usnicima.

GRUPE PROIZVODA