Nastavci prese

Nastavak prese možemo raditi sa svih prečnika cilindara prese tako da redukujemo izlaz na potrebne mere.

Možemo izraditi nastavak sa dva i više izlaza proizvoda.

Takođe možemo izraditi regulisanje isticanja gline u nastavku ispred usnika.